Welcome to Comuna Tănăsoaia   Click to listen highlighted text! Welcome to Comuna Tănăsoaia
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ANUNT REZULTATE PROBA INTERVIU

Anunt rezultate proba scrisa concurs paza  – Descarca aici

Anunt selectie dosare concurs paza

Nr. 2286/28.11.2019

A N U N Ţ:

    Primăria comunei Tanasoaia, judeţul Vrancea, organizează concurs/ examen pentru ocuparea  următoarei  funcţii  contractuale de executie vacanta:

1.Denumirea funcţiei contractuale de execuție vacanta:

Paznic  – Serviciul public de paza comunala ;

2. Probele stabilite pentru concurs: PROBA SCRISĂ ŞI PROBA  INTERVIULUI

3. Condiţiile de desfăşurare a concursului:

3.1. Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: Dosarele de concurs se depun în maxim 10  zile lucratoare de  la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a,  respectiv în perioada 02.12.2019 ora 830 -13.12.2019 ora 1400, la sediul Primăriei comunei  Tanasoaia  judetul   Vrancea şi cuprind înscrisurile prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011.

3.2. Data şi ora desfăşurării concursului:    –  20.12.2019 – ora 1000 -proba scrisă;

– proba interviu- va fi comunicata ulterior

3.3. Locul desfăşurării concursului: Primăria comunei  Tanasoaia,  comuna   Tanasoaia, jud. Vrancea

4. Condiţii de participare la concurs:

4.1. Condiţiile de ocupare a funcţiiilor publice: condiţiile generale, prevăzute de art. 3 din HG 286/2011,

4.2. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

Pentru ocuparea functiei de executie de Paznic,  din cadrul Serviciului public de paza comunala – sunt necesare studii generale finalizate  cu diploma de 8 clase.

4.3.Alte condiții specifice :

–  vechime in specialitatea studiilor necesara exercitarii functiei contractuale :  nu este cazul

–  atestat agent de securitate

 

5. Datele de contact ale persoanei care asigurã secretariatul comisiei de concurs:

ing. Blanaru Dan Cristian – consilier, clasa I, grad profesional asistent,  e-mail : office@primariatanasoaia.ro, tel/fax:0237 270101, adresa corespondenta: Primaria Tanasoaia, localitate Tanasoaia, Judetul Vrancea, cod postal 627335

FISA POST.

BIBLIOGRAFIE

Calendarul de desafasurare a concursului

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Click to listen highlighted text!