Welcome to Comuna Tănăsoaia   Click to listen highlighted text! Welcome to Comuna Tănăsoaia
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

 

 

LISTA

funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului unității administrativ-teritoriale, COMUNA TĂNĂSOAIA,

în vederea asigurării transparenței veniturilor salariale brute, conform art.33 din Legea nr.153/2017

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

la data de 30.09.2023

 

 

 

 

 

Funcții de demnitate publică

 

Nr. crt. Funcția Indemnizația de încadrare
1. Primar 9.200

 

 

 

 

 

 

Funcții publice

 

Nr. crt. Funcția Gradație Salariu de bază lunar conform Legii nr.153/2017 Indemnizație de hrană lunară conform art.18 din Legea nr.153/2017 Control financiar preventiv –majorare de 10% a salariului de bază conform art.15 din Legea nr.153/2017 Valoare vouchere de vacanță anuale conform O.U.G. nr.8/2009
1. Secretar general –temporar ocupat 2 6.545 347 0 1.450
2. Inspector asistent 4 5.689 347 0 1.450
3. Consilier asistent -vacant 0 0 0 0 0
4. Consilier asistent 5 5.831 347 0 1.450
5. Consilier asistent 4 5.689 347 569 1.450
6. Consilier achiziții publice-temporar vacant 2 0 0 0 0
7. Referent principal 5 4.999 347 0 1.450

 

 

Funcții contractuale

 

Nr. crt. Funcția Gradație Salariu de bază lunar Indemnizație de hrană lunară conform art.18 din Legea nr.153/2017 Control financiar preventiv –majorare de 10% a salariului de bază conform art.15 din Legea nr.153/2017 Valoare vouchere de vacanță anuale conform O.U.G. nr.8/2009
1. Șef serviciu voluntar pentru situații de urgență 5 4.999 347 0 1.450
2. Lucrător în domeniul serviciilor 5 4.720 347 0 1.450
3. Mașinist la mașini pentru terasament 2 4.279 347 0 1.450
4. șofer microbuz 5 4.720 347 0 1.450
5. Paznic 1 3.116 347 0 1.450
6. Paznic 2 3.272 347 0 1.450
7. Paznic 4 3.522 347 0 1.450
9. Asistent comunitar 5 5.196 347 0 1.450
10. Asistent personal 0 3.000 347 0 1.450
11. Asistent personal 5 3.000 347 0 1.450

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunt privind masurile necesare si prezentare privind combaterea ambroziei

Ambrozia-prezentare-combatere_

 

 

Nr. 1683/19.06.2023

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

UAT COMUNA TANASOAIA  din judetul  Vrancea, titular al proiectului „Modernizare drumuri comunale in comuna Tanasoaia, judetul Vrancea,   anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea, fara evaluarea impactului asupra mediului,in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru „Modernizare drumuri comunale in comuna Tanasoaia, judetul Vrancea„ propus a fi amplasat în com. Tanasoaia, satele Galbeni, Calimaneasa si Covrag, jud. Vrancea,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea din Focşani, str. Dinicu Golescu nr.2, în zilele de luni-joi , intre  orele 8,00-16,30  si vineri intre orele 9.00-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet       http://apmvn.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecţia Mediului Vrancea.

 

Primar,

Bozianu Petrica

 

 

 

 

 

 

Nr. inregistrare: 1635/09.06.2023

ANUNT PUBLIC

UAT COMUNA TANASOAIA din judetul Vrancea , anunța publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Modernizare drumuri comunale in comuna Tanasoaia, Judetul Vrancea”, propus a fi amplasat comuna Tanasoaia, satele Galbeni, Calimaneasa si Covrag, jud Vrancea.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Vrancea, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea ,in zilele de luni-joi, intre orele 800 – 1630 si in ziua de vineri intre orele 800-1400

„Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vrancea”

 

 

 

Planul anual de acțiune

privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Tănăsoaia

pentru anul 2023

pentru descarcare click pe link mai jos
Plan anual de actiune 2023

Proiect de buget local 2021 pe link pentru descarcare.


Pentru Informatii privind implementarea masurilor de clima si mediu din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020 accesati link-ul de mai jos:

https://www.madr.ro/masuri-de-mediu-si-clima.html


PRIMĂRIA COMUNEI TĂNĂSOAIA, titular al planului: „Plan Urbanistic General, Comuna Tănăsoaia, județul Vrancea” propus a fi amplasat în comuna Tănăsoaia, satele Călimăneasa, Costișa, Costișa de Sus, Covrag, Feldioara, Galbeni, Nănești, Vladnicu de Jos , Vladnicu de Sus, jud. Vrancea, anunţă publicul interesat asupra încadrării planului mai sus menționat, in procedura de evaluare de mediu pentru planuri si programe, fără evaluare adecvata si in conformitate cu prevederile art. 5 alin. 2 din HG nr. 1076/2004, cu obligativitatea realizării Raportului de Mediu.

Informaţiile cu privire la planul sus menţionat pot fi consultate la sediul Primăriei Comunei Tănăsoaia si la sediul Agenţiei Pentru Protecţia Mediului Vrancea.

Observaţiile publicului se vor primi in scris, sub semnătura si cu date de identificare, la sediul A.P.M. Vrancea din Focşani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului.


Bun venit pe site-ul Comunei Tănăsoaia

Planul anual de acțiune

privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Tănăsoaia

pentru anul 2023

pentru descarcare click pe link mai jos
Plan anual de actiune 2023

Proiect de buget local 2021 pe link pentru descarcare.


Pentru Informatii privind implementarea masurilor de clima si mediu din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020 accesati link-ul de mai jos:

https://www.madr.ro/masuri-de-mediu-si-clima.html


PRIMĂRIA COMUNEI TĂNĂSOAIA, titular al planului: „Plan Urbanistic General, Comuna Tănăsoaia, județul Vrancea” propus a fi amplasat în comuna Tănăsoaia, satele Călimăneasa, Costișa, Costișa de Sus, Covrag, Feldioara, Galbeni, Nănești, Vladnicu de Jos , Vladnicu de Sus, jud. Vrancea, anunţă publicul interesat asupra încadrării planului mai sus menționat, in procedura de evaluare de mediu pentru planuri si programe, fără evaluare adecvata si in conformitate cu prevederile art. 5 alin. 2 din HG nr. 1076/2004, cu obligativitatea realizării Raportului de Mediu.

Informaţiile cu privire la planul sus menţionat pot fi consultate la sediul Primăriei Comunei Tănăsoaia si la sediul Agenţiei Pentru Protecţia Mediului Vrancea.

Observaţiile publicului se vor primi in scris, sub semnătura si cu date de identificare, la sediul A.P.M. Vrancea din Focşani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului.


Bun venit pe site-ul Comunei Tănăsoaia

Planul anual de acțiune

privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Tănăsoaia

pentru anul 2023

pentru descarcare click pe link mai jos
Plan anual de actiune 2023

Proiect de buget local 2021 pe link pentru descarcare.


Pentru Informatii privind implementarea masurilor de clima si mediu din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020 accesati link-ul de mai jos:

https://www.madr.ro/masuri-de-mediu-si-clima.html


PRIMĂRIA COMUNEI TĂNĂSOAIA, titular al planului: „Plan Urbanistic General, Comuna Tănăsoaia, județul Vrancea” propus a fi amplasat în comuna Tănăsoaia, satele Călimăneasa, Costișa, Costișa de Sus, Covrag, Feldioara, Galbeni, Nănești, Vladnicu de Jos , Vladnicu de Sus, jud. Vrancea, anunţă publicul interesat asupra încadrării planului mai sus menționat, in procedura de evaluare de mediu pentru planuri si programe, fără evaluare adecvata si in conformitate cu prevederile art. 5 alin. 2 din HG nr. 1076/2004, cu obligativitatea realizării Raportului de Mediu.

Informaţiile cu privire la planul sus menţionat pot fi consultate la sediul Primăriei Comunei Tănăsoaia si la sediul Agenţiei Pentru Protecţia Mediului Vrancea.

Observaţiile publicului se vor primi in scris, sub semnătura si cu date de identificare, la sediul A.P.M. Vrancea din Focşani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului.


Bun venit pe site-ul Comunei Tănăsoaia

Prin intermediul acestui site dorim să oferim vizitatorilor informaţii generale despre primăria, consiliul local şi alte instituţii locale din comună noastră, precum şi informaţii despre viaţa comunităţii.

Tănăsoaia (în trecut, Valea Rea și Galbeni) este o comună în județul Vrancea, Moldova, România, formată din satele Călimăneasa, Costișa, Costișa de Sus, Covrag, Feldioara, Galbeni, Nănești, Tănăsoaia (reședința), Vladnicu de Jos și Vladnicu de Sus.

 

 


Nr. inregistrare: 1635/09.06.2023

 

ANUNT PUBLIC

 

 

 

UAT COMUNA TANASOAIA din judetul Vrancea , anunța publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Modernizare drumuri comunale in comuna Tanasoaia, Judetul Vrancea”, propus a fi amplasat comuna Tanasoaia, satele Galbeni, Calimaneasa si Covrag, jud Vrancea.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Vrancea, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea ,in zilele de luni-joi, intre orele 800 – 1630 si in ziua de vineri intre orele 800-1400

„Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vrancea”

Click to listen highlighted text!