Welcome to Comuna Tănăsoaia   Click to listen highlighted text! Welcome to Comuna Tănăsoaia
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Administrative

PUBLICAT 31.03.2023

LISTA

funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului unității administrativ-teritoriale, COMUNA TĂNĂSOAIA,

în vederea asigurării transparenței veniturilor salariale brute, conform art.33 din Legea nr.153/2017

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

CLICK AICI PENTRU DESCARCARE LISTA

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC
Conform Hotărârii nr.714/26.05.2022 privind aprobarea criteriilor pentru
autorizarea,construcția, înscrierea/înregistrarea,controlul,exploatarea și întreținerea sistemelor
individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice,
proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a
se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și
Epurarea Apelor Uzate al unității administrativteritoriale, COMUNA TĂNĂSOAIA, în
termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a
apelor uzate.
Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite
înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ,în termen de 180 de zile de la intrarea
în vigoare a Hotărârii Guvernului.
În conformitate cu art.23 din Hotărârea nr.714 din 26.05.2022 privind aprobarea
criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea,controlul,exploatarea și
întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate,
nerespectarea de către persoanelor fizice și juridice a dispozițiilor art.11 alin. (1) și (2) și
art.15 alin.(2), constituie contravenție și se sancționează cu amenîntre 5.000-10.000 lei.
Pentru înscrierea în registru, vă rugăm să completați formularul atașat și să îl trimiteți pe
adresa de e-mail office@primariatanasoaia.ro, prin poștă sau personal, la sediul primăriei,
până la data de 31 octombrie 2022.

 

 

Nr.2074/27.09.2022

  

LISTA

funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului unității administrativ-teritoriale, COMUNA TĂNĂSOAIA,

în vederea asigurării transparenței veniturilor salariale brute, conform art.33 din Legea nr.153/2017

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Funcții de demnitate publică

 

Nr. crt. Funcția Indemnizația de încadrare
1. Primar 8.320

 

Funcții publice

 

Nr. crt. Funcția Gradație Salariu de bază lunar conform Legii nr.153/2017 Indemnizație de hrană lunară conform art.18 din Legea nr.153/2017 Control financiar preventiv –majorare de 10% a salariului de bază conform art.15 din Legea nr.153/2017 Valoare vouchere de vacanță anuale conform O.U.G. nr.8/2009
1. Secretar general 5 6.240 0 0 1.450
2. Inspector asistent 4 5.148 347 0 1.450
3. Consilier asistent 5 5.415 347 0 1.088
4. Consilier asistent 5 5.277 347 0 1.450
5. Consilier asistent 4 5.148 347 515 1.450
6. Consilier achiziții publice 2 4.783 347 0 1.450
7. Referent principal 5 4.443 347 0 1.450

 

Funcții contractuale

Nr. crt. Funcția Gradație Salariu de bază lunar Indemnizație de hrană lunară conform art.18 din Legea nr.153/2017 Control financiar preventiv –majorare de 10% a salariului de bază conform art.15 din Legea nr.153/2017 Valoare vouchere de vacanță anuale conform O.U.G. nr.8/2009
1. Șef serviciu voluntar pentru situații de urgență 5 4.166 347 0 1.450
2. Responsabil sistem alimentare cu apă 5 4.166 347 0 1.450
3. Mașinist la mașini de terasament 2 3.776 347 0 1.330
4. șofer microbuz 4 4.064 347 0 1.450
5. Paznic 2.980 347 0 1.450
6. Paznic 3 2.907 347 0 1.450
7. Paznic 2 2.769 347 0 1.450
8. Paznic 0 2.453 347 0 1.450
9. Asistent comunitar 5 5.070 347 0 1.450
10. Asistent personal 5 2.777 347 0 1.450
11. Asistent personal 4 2.709 347 0 1.450
12. Asistent personal 0 2.230 347 0 1.450

 

 

 

Ordonator principal de credite,

Bozianu Petrică

Click to listen highlighted text!