Welcome to Comuna Tănăsoaia   Click to listen highlighted text! Welcome to Comuna Tănăsoaia
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informații publice

Plan Urbanistic General

PRIMĂRIA COMUNEI TĂNĂSOAIA, titular al planului: „Plan Urbanistic General, Comuna Tănăsoaia, județul Vrancea” propus a fi amplasat în comuna Tănăsoaia, satele Călimăneasa, Costișa, Costișa de Sus, Covrag, Feldioara, Galbeni, Nănești, Vladnicu de Jos , Vladnicu de Sus, jud. Vrancea, anunţă publicul interesat asupra încadrării planului mai sus menționat, in procedura de evaluare de mediu pentru planuri si programe, fără evaluare adecvata si in conformitate cu prevederile art. 5 alin. 2 din HG nr. 1076/2004, cu obligativitatea realizării Raportului de Mediu.

Informaţiile cu privire la planul sus menţionat pot fi consultate la sediul Primăriei Comunei Tănăsoaia si la sediul Agenţiei Pentru Protecţia Mediului Vrancea.

Observaţiile publicului se vor primi in scris, sub semnătura si cu date de identificare, la sediul A.P.M. Vrancea din Focşani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului.

Cont unic plăţi amenzi

Conform Ordinului 7166/18.12.2017 aducem la cunoştinţa cetăţenilor următoarele:

Art. 1. – (1) Creanţele fiscale locale care se plătesc în contul unic deschis de către organele fiscale locale sunt amenzile contravenţionale.

[{*}] (2) Amenzile contravenţionale datorate la bugetele locale se plătesc în contul unic de venituri «Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire», deschis pe codul de identificare fiscală al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, la unităţile Trezoreriei Statului unde are deschis cont organul fiscal local
Art. 3.(1) Ordinea de stingere a amenzilor contravenţionale achitate în contul unic este următoarea:

a) amenzile contravenţionale pentru care, conform legii, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii, dacă plata se face în termen de 48 de ore sau, după caz, în termen de două zile lucrătoare;
b) celelalte amenzi contravenţionale aplicate contribuabilului şi aflate în evidenţa organului fiscal la data plăţii, în ordinea vechimii lor.

(2) Dacă două sau mai multe amenzi contravenţionale au fost aplicate în aceeaşi zi, suma achitată de contribuabil stinge în mod proporţional din cuantumul fiecărei amenzi contravenţionale.
(3) În cazul în care amenzile contravenţionale prevăzute la alin. (1) lit. a) nu se află în evidenţa organului fiscal local, contravenientul va preciza în ordinul de plată numărul şi data procesului – verbal de constatare a contravenţiei, emitentul acestuia şi sintagma „plată 48 ore” sau, după caz, „plată 2 zile lucrătoare”.

DATELE NECESARE PLĂŢII :

Beneficiar: U.A.T. COMUNA TĂNĂSOAIA

C.U.I. : 4297789

IBAN:  RO60TREZ69221A470400XXXX

TREZORERIA OPERATIVĂ MUNICIPIUL ADJUD

Formulare Impozite si Taxe Locale 2016

Pentru a descarca toate formularele pentru  impozite si taxe actualizate click pe link : http://www.dpfbl.mdrap.ro/tipizate_itl.html sau formularele de mai jos

Pentru descarcare click pe formular ITL :

ITL – 001 Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri PERSOANE FIZICE

ITL- 002 – Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri PERSOANE JURIDICE

ITL-003 Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren PERSOANE FIZICE

ITL004 Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren PERSOANE JURIDICE

ITL-005 Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloace de transport
ITL-006Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloace de transport peste 12 t

ITL-010 Cerere certificat atestare fiscala persoane fizice

ITL-012 Cerere certificat atestare fiscala persoane juridice

 

In Monitorul Oficial din 29 decembrie 2015, a fost publicat ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin care sunt adoptate declaratiile de impunere pentru bugetul local utilizate in anul 2016 conform noului Cod fiscal.

„Actul normativ analizat astazi reglementeaza un numar de 15 formulare tipizate utilizate pentru evidenta impozitelor si taxelor datorate catre bugetul local. Cu aceasta ocazie, sunt actualizate conform prevederilor din noul Cod fiscal, adoptat prin Legea nr. 227/2015, declaratiile privind impozitul pe teren datorat de persoane fizice sau juridice, impozitul pe mijloacele de transport datorat de persoane fizice sau juridice sau formularul certificatului de atestare fiscala privind plata impozitelor la bugetul local. Desigur, se remarca adoptarea formularului privind impozitul pe cladirile detinute de persoanele fizice sau persoanele juridice Model 2016 ITL – 002. Acesta este adoptat pentru noile proceduri de impozitare a cladirilor in functie de destinatie, respectiv utilizare rezidentiala sau utilizare nerezidentiala – economica”, a declarat consultantul fiscal Adrian Benta.

Iata principalele prevederi in legatura cu impozitarea constructiilor:

  • persoanele fizice ce utilizeaza o cladire in activitati nerezidentiale (economice) in totalitate sau in parte, aflate in proprietatea acestora la data de 31 decembrie 2015, depun aceasta declaratie de impunere pana la data de 31 martie 2016;
  • toate societatile si celelalte persoane juridice ce detin la data de 31 decembrie 2015 cladiri in proprietate, depun aceasta declaratie de impunere pana la data de 31 martie 2016;
  • impozitul se stabileste in procent diferit de la localitate la localitate in functie de hotararea Consiliului local, ce ar fi trebuit sa fie adoptata pana la data de 07 noiembrie 2015;
  • pentru persoanele fizice ce utilizeaza cladirea in activitati economice, impozitul este intre 0,08% si 1,3%, daca aceasta cladire a fost dobandita/construita/reevaluata in ultimii 5 ani anteriori anului 2016; daca nu se indeplinesc aceste conditii, cladirea nu este reevaluata in ultimii 5 ani, fiind dobandita anterior acestei perioade, procentul de impozit este de 2% stabilit prin Codul fiscal.

Pentru societati, impozitul este stabilit tot in functie de modul de utilizare a cladirii, respectiv scop rezidential sau nerezidential. Pentru cladirile utilizate in activitati economice, procentul de impozit este intre 0,2% si 1,3%, cu conditia ca aceasta cladire sa fie reevaluata in ultimii 3 ani.

Daca acea cladire nu este reevaluata in ultimii 3 ani, impozitul este in procent de 2% stabilit prin Codul fiscal.

Foarte important pentru societati: valoarea de impozitare este valoarea contabila (costul de achizitie sau costul de productie) doar daca cladirea a fost achizitionata/dobandita in anul 2015. Pentru toate celelalte situatii, trebuie determinata valoarea impozabila conform art. 460 din Codul fiscal.

Click to listen highlighted text!